CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG

Công Trình Đã Thi Công

Xây Tô Ốp Lát

Công Trình Đã Thi Công

Thi Công Chống Giọt Mái Tôn

Công Trình Đã Thi Công

Sơn Lại Tường Rào

Công Trình Đã Thi Công

Lắp Đặt Chậu Rửa Chén

Công Trình Đã Thi Công

Lăn Lại Sơn Nước

Công Trình Đã Thi Công

Khung Kèo Lợp Mái Ngói Thái

Công Trình Đã Thi Công

Dặm Vá Lăn Sơn Nước

Công Trình Đã Thi Công

Alu – Hộp Vách Kính